Usprawiedliwienie

Strona społeczności chrześcijańskiej

Usprawiedliwienie

Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. A bywają usprawiedliwieni darmo z łaski jego przez odkupienie, które się stało w Chrystusie Jezusie.