Kościół Chrześcijan Baptystów w Puławach

e-mail: [email protected]

Przewodniczący Rady Zboru: Andrzej Łączkowski

tel: 601 305 050

Ofiarę na potrzeby kościoła możesz wpłacić na konto:
PKO BP
Nr 45 1020 3219 0000 9102 0190 3103