Kościół Chrześcijan Baptystów w Puławach

e-mail: [email protected]

Przewodniczący Rady Zboru: Andrzej Łączkowski

tel: 601 305 050

Ofiarę na potrzeby kościoła możesz wpłacić na konto:
Plus Bank SA Oddział w Puławach
Nr 40 1680 1105 0000 3000 1766 2589

Przy przelewie z zagranicy należy numer rachunku poprzedzić kodem: IVSEPLPP