Celem działalności Kościoła Chrześcijan Baptystów w Puławach jest uczestnictwo wierzących w Kościele Powszechnym Jezusa Chrystusa zgodnie z nauką Pisma Świętego. Odbywa się ono poprzez głoszenie Słowa Bożego i czynienie ludzi uczniami Pana Jezusa Chrystusa oraz oddawanie należnej czci Bogu.

Naszym mottem jest: przygotować się na spotkanie z powtórnie przychodzącym Jezusem przez bycie na co dzień w Chrystusie.

Kościół proponuje różne rodzaje działalności, które służą rozwojowi duchowemu członków Kościoła i innych zainteresowanych osób. Formami aktywności Kościoła są nabożeństwa, grupy domowe, spotkania modlitewne i nauczające, ewangelizacje itp.

Społeczność Kościoła tworzą jego Członkowie oraz osoby pozostające pod duchową i moralną opieką Kościoła: katechumeni, sympatycy, dzieci i młodzież.

Duchownymi Kościoła są pastor oraz diakoni.

Zborem zarządza Rada Kościoła złożona z pastora, duchownych oraz wybranych członków Kościoła. Najwyższym organem władzy jest Zebranie Członków Kościoła.

Środki na działalność Kościoła pochodzą z dobrowolnych ofiar.