Czy już wiesz?

Strona społeczności chrześcijańskiej

Czy już wiesz?

… że Bóg kocha Ciebie i pragnie być Twoim zbawicielem! Niestety, Twoje grzechy tworzą przepaść miedzy Tobą a Bogiem. Dlatego posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby zapłacił za Twoje wszystkie grzechy. On poniósł śmierć na krzyżu i zmartwychwstał, abyś Ty mógł mieć życie wieczne z Bogiem. On dzisiaj chce zostać Twoim prawdziwym Przyjacielem.

Jezus powiedział [Jana 11:25-26]:

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nawet jeśliby umarł, będzie żył. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?

Jedynym sposobem na odzyskanie społeczności z Bogiem jest uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa [Rzymian 10:9]:

Bo jeśli wyznasz ustami, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony.

Możesz teraz poprosić Jezusa, by przebaczył Ci Twoje grzechy, dał życie wieczne i zamieszkał w Twoim sercu jako Twój Pan, Przyjaciel i Zbawiciel. On to uczyni, bo bardzo Cię kocha. Odtąd będziesz już nowym, zbawionym człowiekiem – dzieckiem Bożym [Jana 1:12]:

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego

Zdecyduj się zaufać Jezusowi, pogłębiaj z Nim więź przez codzienną rozmowę w modlitwie oraz czytanie Jego Słowa – Pisma Świętego.

Jeśli ten artykuł był pomocny jest nam bardzo miło. Jednak uważamy, że relacja z Bogiem nie może polegać jedynie na czytaniu. Dlatego zachęcamy Cię do aktywnego udziału w społeczności chrześcijańskiej.

Znajdź swoją społeczność