Biblia na komputer e-Sword – Poradnik

Strona społeczności chrześcijańskiej

Biblia na komputer e-Sword – Poradnik

Program e-Sword

Jest wiele programów do studiowania Biblii: The Word, Xiphos czy BibleTime. Wybrałem jednak e-Sword ze względu na jego popularność i dostępność wielu modułów i tłumaczeń, a także dość dużą liczbę możliwości.

Widok programu e-Sword

Podstawy z e-Sword

Jeśli program uruchomi się w wersji angielskiej, łatwo to zmienić. Wystarczy wybrać z menu Options > Language > Polski.

Zmiana języka w programie e-Sword 11

Wybieramy z menu: Options > Language > Polski

Pobieranie przekładów Biblii

Program posiada bazę przekładów Biblii które można bezpłatnie pobrać i używać. Niestety na chwilę pisania tego artykułu (lipiec 2016) w bazie programu znajduje się tylko 2 tłumaczenia w języku Polskim: Biblia Gdańska i Uwspółcześniona Biblia Gdańska.

Aby pobrać tłumaczenia Biblii lub inne treści:

  1. Klikamy Download > Biblii…
  2. Zaznaczamy tłumaczenia które chcemy zainstalować. Robimy to poprzez kliknięcie na ich nazwy.
  3. Wybieramy z menu (okna które wyświetla liste tłumaczeń) Download > Start
Pobieranie tłumaczeń e-Sword

Pobieranie tłumaczeń Biblii: Download > Biblii…

Lista tłumaczeń w programie e-Sword

Lista dostępnych tłumaczeń. 1. Klikając na nazwę dodajemy tłumaczenie do listy „do pobrania”. 2. Klikając na kolumnę z językami (date) możemy posortować tłumaczenia po językach.

Pobieranie w e-Sword

Download > Start. Rozpocznie ściąganie wybranych tłumaczeń.

Po dodanie tłumaczenia lub innych treści, trzeba uruchomić program ponownie. Wystarczy zamknąć i uruchomić jeszcze raz program.

Niektóre treści są płatne, w tych sytuacjach wyświetli się komunikat.

Komunikat o treściach płatnych w e-Sword

Komunikat o treściach płatnych w e-Sword. Należy zakupić tłumaczenie lub inną treść i zalogować się.

Używanie e-Sword

Poruszanie się po Biblii

Widok ogólny może trochę przerażać na początku. Widok ogólny ma włączone wszystkie widoki. Na początku potrzebny nam tylko widok tekstu Biblii oraz elementy nawigacji po niej.

Nawigacja po tekście w e-Sword

1. Wybór księgi; 2. Wybór rozdziału; 3. Wybór tłumaczenia; 4. Widok tekstu; 5. Wyszukiwarka.

1. Wybór księgi

Po wyborze księgi, w kolejnej kolumnie pojawi się lista wszystkich jej rozdziałów.

2. Wybór rozdziału

Po wybraniu rozdziału, w oknie (4) pojawi się tekst.

3. Wybór tłumaczenia

Możemy się przełączać między wieloma tłumaczeniami. Im więcej będziemy mieli zainstalowanych tłumaczeń, tym więcej zakładek będzie w tym miejscu.

4. Widok tekstu

Tekst Biblii z nagłówkami, nagłówki możemy wyłączyć.

5. Wyszukiwarka

Zaawansowana wyszukiwarka.

Wyszukiwarka w programie e-Sword

Wyszukiwarka

Widoki

Możemy zmienić widok programu, tak aby wyświetlić tylko tekst.  Można to zrobić na kilka sposobów

  • Nacisnąć kombinacje klawiszy CTRL + F2
  • Kliknąć na ikonkę B w pasku skrótów w pasku skrótów
  • Wybrać z menu górnego: Okno > Max okna Biblii
Opcje okna w programie e-Sword

Widoki okna

Dodawanie zakładek

Klikamy prawym klawiszem myszy na wersecie który chcemy zapisać jako zakładka. Następnie wybieramy z listy rozwijanej Lista Wersetów > Dodaj [nazwa i nr]

Zapisywanie zakładek w e-Sword

Zapisywanie zakładek

 

Instalacja dodatkowych tłumaczeń

Poza dostępnymi w samym programie tłumaczeniami istnieje bardzo wiele wydań komercyjnych. Na przykładzie zakupionego pliku Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Ewangelicznego Instytutu Biblijnego pokaże jak instalować zewnętrzne moduły i tłumaczenia.

Jeśli chodzi o polskojęzyczne moduły do e-Sword to niestety nie ma ich wiele, więcej w artykule e-Sword Polskie moduły.

Gdzie umieścić pliki

Standardowym folderem gdzie przechowywane są pliki Biblii to:

C:\Program Files (x86)\e-Sword

Jednak nie zawsze tak jest, uruchom program, wybierz Opcje > Moduły, wyświetli się okno podobne do poniższego. Przy polu Resources Location (Lokalizacja zasobów), wyświetli się miejsce w systemie gdzie przechowywane są pliki z wszystkimi modułami programu.

Okno modułów w e-Sword

Okno modułów w e-Sword

Format pliku

Program obsługuje pliki w formacie bblx. W niektórych przypadkach można przekonwertować pliki z innych formatów. Do konwersji można użyć programu Simple Bible Reader.

Instalacja modułu

Przygotowany plik należy skopiować do folderu C:\Program Files (x86)\e-Sword\ – lub w inny folder który jest ustawiony jako Resources Location.

Po uruchomieniu program powinien sam wykryć moduł i go aktywować, nowe tłumaczenie będzie widoczne tak jak inne tłumaczenia.

widok programu z dodatkowym tłumaczeniem Biblii

Zainstalowany zewnętrzny przekład

Więcej o e-Sword

W przyszłości opiszę także sposób konwertowania plików z innych formatów na bblx.