Często nas interesuje jakie zdanie na określony temat ma jakaś sławna postać. Zebraliśmy kilka interesujących cytatów w kontekście Boga znanych ludzi ze świata nauki. Trzeba przyznać, że nawet najpotężniejsze ludzkie umysły wiedziały o istnieniu Boga, ale już niekoniecznie go znały. Bóg nie robi wyjątków dla wybitnych ludzi – wręcz przeciwnie, faworyzuje słabszych.

Werner Heisenberg

Pierwszy łyk ze szklanki nauk przyrodniczych zmieni ciebie w ateistę, zaś na dnie szklanki czeka na ciebie Bóg.

Werner Heisenberg
Laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki w 1932 roku. Jeden z twórców mechaniki kwantowej.
Luteranin

Arthur Leonard Schawlow

Mamy szczęście, że posiadamy Biblię, a w szczególności Nowy Testament, który mówi nam tak wiele o Bogu w szeroko dostępnych ludzkich terminach.

Arthur Leonard Schawlow
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1981 roku.
Protestant

Albert Einstein

Jesteśmy w sytuacji małego dziecka wchodzącego do olbrzymiej biblioteki wypełnionej książkami w wielu językach. Dziecko wie, iż ktoś musiał napisać te książki. Ale nie wie jak. Nie rozumie ono języków, w których książki te zostały napisane. Dziecko niewyraźnie dostrzega tajemniczy porządek w układzie ksiąg, ale nie wie co to jest. Taki, wydaje mi się, jest stosunek nawet najbardziej inteligentnej istoty ludzkiej do Boga.

Albert Einstein
Laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki w 1921 roku. Wniósł wielki wkład w rozwój fizyki.
Einstein nie wierzył w Boga osobowego, prawdopodobnie był agnostykiem.

Charles Townes

Nauka chce poznać mechanizm Wszechświata, religia – znaczenie. Obie nie mogą być rozdzielone.

Charles Townes
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1964 roku. Wynalazł maser.
Baptysta

Izaak Newton

To cudowne ułożenie Słońca, planet i komet może być dziełem Istoty wszechmocnej i rozumnej. A jeśli każda gwiazda jest ośrodkiem systemu podobnego do naszego, to na pewno wszystko zostało urządzone według podobnego planu i wszystko musi być poddane jednej i tej samej Istocie. Ta Istota nieskończona rządzi wszystkim (…). Bóg jest Istotą najwyższą, wieczną, nieskończoną(…).

Izaak Newton
Twórca mechaniki klasycznej (odkrył prawo powszechnego ciążenia, prawa ruchu). Wybitny fizyk, matematyk, astronom, chemik, historyk, filozof oraz badacz Biblii.
Unitarianin (nie wierzył w Boga w trzech osobach)

Robert Millikan

Nauka zdominowana przez religijnego ducha jest kluczem do postępu i nadzieją ludzkości

Robert Millikan
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1923 roku.
Protestant

Arno Penzias

Nasze najlepsze dane (dotyczące Wielkiego Wybuchu) są dokładnie tym, czego bym się spodziewał, gdybym miał tylko Pięcioksiąg Mojżesza, Psalmy i Biblię jako całość.

Arno Penzias
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1978 roku.
Brak danych

Izaak Newton

Żadna inna nauka nie jest tak potwierdzona, jak nauka Biblii

Izaak Newton
Twórca mechaniki klasycznej (odkrył prawo powszechnego ciążenia, prawa ruchu). Wybitny fizyk, matematyk, astronom, chemik, historyk, filozof oraz badacz Biblii.
Unitarianin (nie wierzył w Boga w trzech osobach)

Blaise Pascal

W każdym człowieku jest przepaść, którą można wypełnić jedynie Bogiem.

Blaise Pascal
Matematyk, fizyk i filozof religii.
Jansenista (Katolik)