Arthur Leonard Schawlow

Strona społeczności chrześcijańskiej

Arthur Leonard Schawlow

Mamy szczęście, że posiadamy Biblię, a w szczególności Nowy Testament, który mówi nam tak wiele o Bogu w szeroko dostępnych ludzkich terminach.