Skróty w Biblii

Strona społeczności chrześcijańskiej

Skróty w Biblii

Czytając Biblię napotykamy w przypisach na odnośniki do innych miejsc w Słowie Bożym które odnoszą się do danego fragmentu. Jest kilka sposobów prezentowania skrótów.

Nazwy ksiąg także są skracane. W większości tłumaczeń Biblii na początku znajdziemy jedną lub kilka stron ze skrótami i pełnymi ich nazwami. Takie skróty nazywamy siglami.

Przykładowe skróty ksiąg Biblijnych

 • Rzym – List do Rzymian
 • Ezd – Księga Ezdrasza
 • Joz – Księga Jozuego
 • Tt – List św. Pawła do Tytusa

Odniesienie do wersetu

Najczęściej spotkamy w odnośnikach odniesienie do innego wersetu w Biblii, lub do kilku wersetów. Przykładowo Kol 1:2 odnosi do Listu do Kolosan, 1 rozdziału i 2 wersetu. A Kol 1:15-19 odnosi się także do Listu do Kolosan 1 rozdziału ale dotyczy wersetów od 15 do 19 włącznie.

Poniżej znajdują się skróty w Biblii które występują najczęściej. Jeżeli natkniemy się na skrót którego nie potrafimy zrozumieć, warto przeczytać wstęp do Biblii. Czasami na początku są wyjaśnione skróty i ich znaczenia.

Lista skrótów w Biblii

Skróty używane w przekładach Protestanckich

 • Ef 2:1 – List do Efezjan 2 rozdział 1 werset
 • Ef 2:1-9 – List do Efezjan 2 rozdział od 1 wersetu do 9
 • Ef 2:1-9, 19 – List do Efezjan 2 rozdział od 1 wersetu do 9 oraz 19
 • Ef 2:1-9, 19-22 – List do Efezjan 2 rozdział od 1 wersetu do 9 oraz od 19 do 20
 • Ef 2:1-9, 19-22; 3:4 – List do Efezjan 2 rozdział od 1 wersetu do 9 i od 19 do 20 oraz 3 rozdział werset 4
 • Ef 2:1-3:4 – List do Efezjan od 1 wersetu 2 rozdziału do 4 wersetu 2 rozdziału.
 • Ef 2-3 – List do Efezjan od 2 rozdziału do 3 (całe rozdziały)
 • Ef 2:1n – List do Efezjan 2 rozdział werset 1 i kolejny
 • Ef 2:1nn – List do Efezjan 2 rozdział werset 1 i kolejne (bez doprecyzowania ile)

Skróty używane w przekładach Katolickich

 • Ef 2,1 – List do Efezjan 2 rozdział 1 werset
 • Ef 2,1-9 – List do Efezjan 2 rozdział od 1 wersetu do 9
 • Ef 2,1-9.19 – List do Efezjan 2 rozdział od 1 wersetu do 9 oraz 19
 • Ef 2,1-9.19-22 – List do Efezjan 2 rozdział od 1 wersetu do 9 oraz od 19 do 20
 • Ef 2,1-9.19-22; 3:4 – List do Efezjan 2 rozdział od 1 wersetu do 9 i od 19 do 20 oraz 3 rozdział werset 4
 • Ef 2,1-3,4 – List do Efezjan od 1 wersetu 2 rozdziału do 4 wersetu 2 rozdziału.
 • Ef 2-3 – List do Efezjan od 2 rozdziału do 3 (całe rozdziały)
 • Ef 2,1n – List do Efezjan 2 rozdział werset 1 i kolejny
 • Ef 2,1nn – List do Efezjan 2 rozdział werset 1 i kolejne (bez doprecyzowania ile)
 • Ef 2,2b – List do Efezjan 2 rozdział werset 2 część wersetu oznaczona jako b

Źródła:

Jeśli ten artykuł był pomocny jest nam bardzo miło. Jednak uważamy, że relacja z Bogiem nie może polegać jedynie na czytaniu. Dlatego zachęcamy Cię do aktywnego udziału w społeczności chrześcijańskiej.

Znajdź swoją społeczność