Namaszczenie – Roy Scarsbrook

Kościół Chrześcijan Baptystów w Puławach