Kościół Chrześcijan Baptystów w Puławach
Skr. poczt. 157
24-100 Puławy

e-mail: kontakt@jezuszbawiapulawy.pl

tel: 535 495 626 (Mariusz)

Ofiarę na potrzeby kościoła możesz wpłacić na konto:
Plus Bank SA Oddział w Puławach
Nr 40 1680 1105 0000 3000 1766 2589

Przy przelewie z zagranicy należy numer rachunku poprzedzić kodem: IVSEPLPP